Samen op weg naar Pasen 2017

Kalender (A - Cyclus)

De Vasten (De Veertigdagentijd)

 

De Veertigdagentijd (op weg naar Pasen) duurt 6 zondagen. De eerste heten eerste, tweede, derde, vierde en vijfde zondag van de veertigdagentijd; de laatste is Palm- of Passiezondag en is het begin van de Goede Week. De veertig dagen komen voort uit het verblijf van Jezus in de woestijn, als voorbereiding op zijn zending. De vasten- of veertigdagentijd is een tijd van boete en inkeer.
Om de vasten- of Veertigdagentijd te begeleiden schrijven de bisschoppen een vastenbrief aan de gelovigen. De Paus schrijft zijn vastenboodschap.

Om het begin van deze periode duidelijk te markeren worden tijdens een liturgische viering op Aswoensdag de palmtakken,  die overgebleven zijn van de Palmzondagviering van het jaar ervoor, verbrand en gewijd. Vervolgens wordt met de as een kruisje getekend op het voorhoofd van de gelovigen. Daarbij klinken de woorden:
§         "Bedenk, mens, dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren".

Deze woorden, afkomstig uit Genesis 3,   benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven, de kruisvorm daarentegen wijst op eeuwig leven.
Ook wordt wel gezegd:

§         “Bekeert u en gelooft in het evangelie” (Marcus 1)

A,B en C-leesrooster
In de liturgische kalender worden A, B en C-jaren onderscheiden. Na het Tweede Vaticaans Concilie is deze lezingencyclus van drie jaren ingesteld. Hierdoor werd het mogelijk een groter deel van de H. Schrift te lezen. Er wordt voor het evangelie achtereenvolgens gelezen uit Mattheus (A-jaren), Marcus (B-jaren) en Lucas (C-jaren). C-jaren zijn door drie deelbaar. Op weekdagen is er een eenjarige cyclus in de sterke tijden en een tweejarige cyclus (alleen voor de eerste lezing; de evangelielezing is eenjaarlijks) in de tijd door het jaar.
Op dit ogenblik zijn we in het C-jaar

Klik op onderstaande data voor meer informatie

2017

woensdag 1 maart

Aswoensdag

zondag 5 maart

Eerste zondag van de veertigdagentijd

zondag 12 maart

Tweede zondag van de veertigdagentijd

zondag 19 maart Derde zondag van de veertigdagentijd

zondag 26 maart

Vierde zondag van de veertigdagentijd

zondag 2 april

Vijfde zondag van de veertigdagentijd

zondag 9 april

Palm- of Passiezondag

donderdag 13 april

Witte Donderdag

vrijdag 14 april

Goede Vrijdag

zaterdag 15 april

Paaswake

zondag 16 april

1e Paasdag Verrijzenis van de Heer - Hoogfeest

maandag 17 april

2e Paasdag

 

 

 - Stichting Marypages -

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur:
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:
- 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiėle hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN

 

 

 

    
 

 

Visitors: