Het Spel Kaarten

Het was in de tweede wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug
van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende
morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een
sergeant, naar de kerk.

Nadat de geestelijke een gebed had gelezen
begon 'ie te preken. Die jongens die een kerkboek hadden haalden
het te voorschijn. Maar één hen had alleen maar een spel kaarten
bij zich dat 'ie voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat 'ie
deed en zei dat 'ie de kaarten weg moest doen.

Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie
gebracht. "Waarom heeft u 'm hier gebracht, sergeant?", vroeg de
officier. "Hij zat te kaarten in de kerk", was het antwoord. "Wat
heb je daar op te zeggen, knaap?", zei de luitenant. "Heel veel",
was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want
als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen
dan wie ook."

De soldaat zei: "Luitenant, ik ben zes dagen op
patrouille geweest. Ik had geen bijbel of kerkboek, maar ik hoop
u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van m’n bedoelingen".
Nadat 'ie dit had gezegd, begon 'ie z’n verhaal.

ace"Kijk luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik
dat er maar één God is;

twoen de twee vertelt me dat de bijbel in twee
delen verdeeld is, het Oude- en het Nieuwe testament.

threeAls ik de drie
zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 

 

 

fourDe vier herinnert me aan de vier evanchelisten die het woord predikten, Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes;

fiveDe vijf doet me denken aan de
vijf wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven.
Vijf van de tien waren dwaas en werden verstoten; de overige vijf
bleven gespaard;

sixZes, dat zijn de zes dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 

 

 

 

sevenZeven herinnert me aan de zevende dag, de
rustdag.

eight

De acht doet me denken aan de acht mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, z’n vrouw, z’n zonen en hun vrouwen.

nine

Bij de negen denk ik aan de melaatsen die
onze Redder reinigde van de zonden, en negen van de tien bedankten
Hem zelfs niet.

 

 

ten

Bij tien denk ik aan de tien geboden die Mozes op
de stenen tafelen ontving.

 king1
Zie ik de koning, dan weet ik dat er
slechts één grote Koning is.

 

 

 

 

 

queen

De vrouw herinnert me aan Moeder Maria,
Koningin van de Hemel.

 

jack1
De boer van het spel is de duivel.
 
 


 

Als ik de tekens op de kaarten tel dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. Vier kleuren zijn
er, vier weken in een maand. Er zijn twaalf kaarten met een
afbeelding, dat wil dus zeggen: twaalf maanden in een jaar. Ook
zijn er dertien troeven in een spel, dertien weken in een kwartaal.
Ziet u luitenant, m’n speelkaarten betekenen voor mij een bijbel,
een almanak en een kerkboek tegelijk.


Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

 

 

- Stichting Marypages -

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur:
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:
- 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiële hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN

 

 

 

 

Visitors: