Heilige Antonius van Padua

Theoloog en Kerkleraar
 
1195 - 1231

 

Feestdag: 13 juni

Ook bekend als: Fernando Martins de Bulhões

Antonius van Padua werd geboren op 15 augustus 1195 in de buurt van Lissabon als Fernando Martins de Bulhões in een rijke adellijke familie. Hij wordt als een belangrijke heilige beschouwd; was een minderbroeder die theoloog en kerkleraar was. Hij wordt als een belangrijke heilige beschouwd. In 1212 werd hij op zijn zeventiende jaar kanunnik bij Augustinus orde. Na een moord op vijf jonge Franciscaner monniken in Marokko door de mohammedanen, wat een diepe indruk op hem maakte, sloot hij zich in 1220 aan bij de franciscanen of minderbroeders (Orde Fratrum Minorum ) afgekort O.F.M.  Het huis van de minderbroeders in Coïmbra had Antonius Abt tot patroon. Fernando nam deze naam Antonius aan, en liet zich voortaan ook zo noemen. Hier studeerde hij theologie.

Als arme volgeling van Christus wilde hij het Evangelie verkondigen in het islamitische Noord-Afrika. Hij werd zwaar ziek in Afrika waar hij met veel inzet het prediktambt vervulde. In 1221 bezocht hij het algemeen kapittel te Assisi, waar hij de H. Franciscus leerde kennen. Waarschijnlijk werd hij in 1222 te Forlì tot priester gewijd.

Na enige tijd in strenge afzondering te Forli in Noord-Italië te hebben geleefd, werd zijn redenaarstalent ontdekt, waarna de H. Franciscus hem benoemde tot eerste lector in de theologie te Bologna. Spoedig genoot hij grote bekendheid als bestrijder van sociale wantoestanden en ketterijen, waaronder die der albigenzen.  Veel gelovigen vonden door zijn toedoen de "juiste" weg terug. Op last van Franciscus van Assisi doceerde hij theologie aan zijn medebroeders. Hij stierf in op 13 juni 1231 en werd nog geen jaar later op 30 mei 1232 door Paus Gregorius IX heilig verklaard. In 1946 werd hij als 'leraar van het evangelie' tot kerkleraar uitgeroepen door paus Pius XII.


Beschermheilige: voor verloren voorwerpen ("Heilige Antonius, beste vrind, maak dat ik m'n (...) vind").

Weerspreuken:

  • Als Sint-Antoon de zon doet schijnen, ziet de boer zijn zorgen verdwijnen.

  • Is Sint-Antonius nat, dan drinkt de boer zich zat.

  • Sint-Antonius schoon en helder, vult 't vat en ook de kelder.
     

 

Gebed tot de Heilige Antonius van Padua

Trouwe vriend van allen die het moeilijk hebben,
trooster van allen die bedroefd zijn,
tot U bid ik om uitkomst, omdat U zo machtig bent bij God.
U was een voorbeeld van oprecht geloof,
van naastenliefde en nederigheid.
Stommen hebt U doen spreken,
doven doen horen,
blinden doen zien,
verlamden doen lopen,
en die bijna dood waren doen herleven.
Bedroefden hebt U getroost,
moedelozen opgebeurd,
verloren zaken hebt U weer doen vinden.
Heilige Antonius,
onze dag kan zo verdrietig zijn,
onze ziekte zo pijnlijk,
onze zorg zo groot,
onze onrust zo verwarrend.
Help ons dan, wees voor ons een vriend
en een voorspreker bij God.
Als Gij ons verhoort,
zullen wij gelukkig zijn
en samen met U
God verheerlijken en danken.
Amen.


 

 

- Stichting Marypages -

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur:
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:
- 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiële hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN

 

 


 

 

Visitors: