Goede Vrijdag

Kalender (B-cyclus) - 30 maart 2018

 

 

Op Goede Vrijdag herdenken wij de berechting, de marteling en de kruisiging van Jezus. Het is een hele sobere dag, een officiŽle vastendag.

Op deze dag gaat het over lijden en dood. Van Jezus, en van zovele anderen.
Jezus wordt eerst door de joodse Hoge Raad en later door de Romeinse overheid, Pontius Pilatus, verhoord, berecht en veroordeeld.

Hierna wordt hij gegeseld. Jezus wordt van zijn kleren ontdaan en krijgt een doornenkroon op zijn hoofd gezet.

Volgens Romeins gebruik mag deze dag nog ťťn gevangene worden vrijgelaten. Pilatus laat het volk kiezen tussen Barabbas en Jezus.
Dan laat ook het volk hem in de steek en wordt Barabbas vrij gelaten.
Jezus moet zelf zijn kruis dragen, in een lange weg naar de berg Golgotha. Deze kruisweg is in alle katholieke kerken terug te vinden in geschilderde of gebeeldhouwde "Kruiswegstaties".

Op Goede Vrijdag wordt in veel kerken een processie, een kruisweg, gelopen langs deze staties. Traditioneel gebeurt dit om drie uur 's middags.

Op Golgotha wordt Jezus, samen met twee moordenaars gekruisigd. Wanneer hij sterft wordt het donker en beeft de aarde.
De laatste woorden van Jezus zijn: "ELI ELI LAMA SABACHTANI" (Aramees) "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?"

Toch is deze vrijdag een "goede" vrijdag. Goed omdat de dood van Jezus niet het einde was.
Op Goede Vrijdag volgt immers de paasmorgen. Wanneer Jezus wordt opgewekt, de dood overwint. Niet de dood, maar God, het leven heeft het laatste woord.
Alleen vanuit Pasen gezien is deze vrijdag 'goed', en is er ook een beginnende vreugde bij alle rouw.

Jezus werd geboren in april van het jaar 5 v.Chr, waarschijnlijk in de tweede helft van de maand. Op het moment van de kruisiging, 3 april 33, was onze Heer dus bijna 37 jaar oud. (Wie het narekent herinnert zich dat er geen jaar 0 is geweest !) Zijn optreden begon Hij in 29, toen Hij dus 33 jaar oud was. Klopt dat met Lukas 3:23 ("Jezus was, toen Hij optrad, ongeveer dertig jaar") ? Jazeker, want met "ongeveer dertig" kon je iedereen aanduiden tussen de 26 en de 34.

Dezelfde berekeningen wijzen uit dat er op de avond van 3 april 33 tevens een maansverduistering plaatsvond in Jeruzalem en omstreken. Dat was trouwens de enige maansverduistering in de paastijd in de periode 26 tot 36. Over die maansverduistering lezen we inderdaad, en wel in Hand.2:20; een "bloedrode maan" duidt in oude teksten een verduisterde maan aan. Het weinige licht van de ondergaande zon dat de maan nog bereikte kwam door de dampkring van de aarde. De profeet JoŽl had deze verduistering reeds voorzegd (JoŽl 2:31). Twee oude teksten uit de kerkgeschiedenis vermelden deze maansverduistering ook.

De letters INRI zijn de beginletters van het Latijnse opschrift op het kruis van Jezus: Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum (Jezus van Nazaret, koning der joden), daar aangebracht in opdracht van Pontius Pilatus.
 

 

De zeven laatste woorden van Jezus

 

1.     Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen!  

2.     Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het Paradijs!

3.      Vrouw, daar is nu je zoon ... daar is je moeder  

4.     Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij in de steek gelaten?

5.      Ik heb dorst  

6.     Het is volbracht

7.      Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest!  

 

 

- Stichting Marypages -

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur:
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:
- 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiŽle hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: