De Glorievolle Geheimen

(zondag en woensdag)

 

1e Glorievolle Geheim
De Verrijzenis

De engel zei tegen de twee vrouwen: "U hoeft niet bang te zijn. Ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd is; maar Hij is hier niet meer. Hij is opgestaan, zoals Hij beloofd had". 
MattheŁs 28, 5-6

Boodschap van het Geheim: Geloof

 

 

2e Glorievolle Geheim
De Hemelvaart van Onze Heer

Toen nam Jezus hen mee naar BethaniŽ. Hij hief Zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij dat deed, werd Hij opgenomen in de hemel.
Lukas 24, 50-51

Boodschap van het Geheim: Hoop

 

3e Glorievolle Geheim
De Uitstorting van de Heilige Geest

Zij zagen iets wat op vuur leek; vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden. Zij waren allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken; woorden die de Heilige Geest hun ingaf. 
Handelingen 2, 3-4

Boodschap van het Geheim:
Liefde voor God - Vuur voor God

 

4e Glorievolle Geheim
De Hemelvaart van Maria

Dat je gezegend mag zijn, mijn dochter, boven bij God, boven alle vrouwen op aarde, en dat de Here God gezegend moge zijn, de Schepper van Hemel en Aarde. 
Judit 13,18

Boodschap van het Geheim: Genade voor een Heilige dood

 

5e Glorievolle Geheim
De kroning van Maria in de Hemel

Er was in de Hemel iets heel opmerkelijks te zien: Een vrouw, die met de zon bekleed was, de maan onder Haar voeten had en een kroon van twaalf sterren droeg". 
Openbaring 12, 1

Boodschap van het Geheim: Geloof in Maria's voorspraak - Grotere liefde voor Maria

 

 

 

Zie ook:

 

De Blijde Geheimen

De Droevige Geheimen

De Geheimen van het Licht

 

 

 

- Stichting Marypages -

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur:
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:
- 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiŽle hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN