Het Geboortejaar van Jezus

 
Jezus zou geboren zijn in het jaar 6 of 7 voor onze jaartelling.
De volkstelling had plaats met onderbrekingen tussen het jaar -9 en het jaar -6 voor onze jaartelling. Herodes regeerde van -43 tot -4 voor onze jaartelling. Herodes stierf in maart van het jaar -4.

Jezus, Maria en Jozef kwamen terug uit Egypte na de dood van Herodes; dus in het jaar -4 voor onze telling.
Herodes liet alle kinderen tot 3 jaar ombrengen: -4+ -3= -7 : Jezus is dus geboren in 7 voor onze telling.  Herodes liet alle kinderen tot 3 jaar ombrengen om zeker te zijn dat Jezus gedood werd.

Jozef was verloofd met Maria en het was in die tijd de gewoonte dat men rond het 14e jaar werd uitgehuwelijkt. Maria was dus 15 jaar in het jaar dat Jezus geboren werd.
Dus zou Maria geboren zijn in het jaar (-7+ -15 = -22) 22 voor onze jaartelling.

Maria heeft in Fatima aan de kinderen gezegd dat Zij op 5 AUGUSTUS geboren is. Haar voorkeurdag zou Donderdag zijn. Misschien omdat Zij op een Donderdag geboren is? Dat zou dan 5/8/-22 zijn ? ZOU DIT EEN DONDERDAG ZIJN ? IK KAN DIT NIET JUIST NA GAAN.

Jezus stierf de Kruisdood op 7 April van het Jaar 30: een Vrijdag.
De verschijningen te Lourdes 11-02-1858 beginnen ook op een Donderdag. 11-02-1858 is een Donderdag.
Maria maakt zich kenbaar aan Bernadette op een Donderdag. 25-03-1858 is een Donderdag.

Jezus geboortejaar zou het jaar –7 zijn ; het jaar van zijn kruisdood 07 April 30 zou een Vrijdag zijn ?. ( 15/09/-7 en 07/04/30).
Uit astronomische gegevens blijkt dat de geboorte 7 jaar voor onze tijdrekening plaats had; de ster van de 3 Wijzen was een ongewone conjunctie tussen Jupiter en Saturnus; deze zou plaats gehad hebben op 15 september van het jaar 7 voor onze jaartelling (artikel uit Het Belang van Limburg van 15.09.93).

  

Met dank aan de heer P. Roekaerts, die mij deze gegevens heeft verstrekt.

 

Voetnoot van de heer Roekaerts:

Ik heb nog wat nazoeking gedaan in verband met de sterfdatum van Jezus ,en in de Willibrord vertaling van de bijbel uit de grondtekst heb ik in begeleidende voetnota's en de historische kalender gevonden dat 8 april 30 een sabbat dag was, en dat 14 Nissan de sterfdag een vrijdag was.
De paasweek werd gevierd van 16 tot 23 Nissan.
Wanneer nu de dag van het Pascha (dat altijd op het zelfde tijdstip gevierd werd en niet steeds op een zelfde dag) samenviel met een sabbatdag dan werd deze sabbatdag een "grote sabbatdag" genoemd.
De nota in de Willibrord verwijst dan hierbij naar de evangelietekst van Johannes (geloof hfdst 17 ,) waar staat:
Het was voorbereidingsdag voor de sabbat en het was bovendien een grote sabbat.
(wanneer Jezus de apostelen uitstuurd om een plaats voor het paasmaal klaar te maken)
Uit dit alles kom ik dus tot de datum van 7 april 30 als zijnde de sterfdag van Jezus : een vrijdag.
In 1993 was het 2000 jaar geleden dat Jezus op 15 September geboren is. Tot zover de opzoekingen die ik gedaan heb aan de hand van de beschikbare historische gegevens.

 

 

- Stichting Marypages -

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur:
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:
- 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiŽle hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN

 

 

 

   

 

Visitors: