De Fiat-rozenkrans

 als basis voor een eigentijdse evangelisatie

 

In de naam van de Vader, en de Zoon (1) en de heilige Geest. Amen.

Heilige Geest,(2) help ons om in verbondenheid met Maria, de blijde geheimen, de geheimen van het licht de droevige en de glorievolle geheimen van Jezus opnieuw te beleven.

Geef ons dat wij bezield door ons Doopsel, gevoed door de Eucharistie, vernieuwd door de genade van Pinksteren,

In woord en daad, altijd en overal,
leven als trouwe getuigen van Christus en van de Liefde van zijn heilig Hart. Amen

Wij bidden voor de Kerk …, de Wereld …, onze eigen intenties …,

Onze Vader…

Bij elk geheim bidden we drie maal het Wees gegroet gevolgd door: Vreugde en eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

De blijde geheimen (blauwe parel)
- De geboorte van Maria (3)
- De boodschap van de engel aan Maria (4)
- De geboorte van Jezus (5)

De geheimen van het licht (witte p)           
- Het doopsel van Jezus (6)
- De bruiloft te Kana (7)
- De instelling van de Eucharistie (8)
De droevige geheimen (rode parel)
- De doodsangst van Jezus (9)
- De kruisdraging (10)
- De kruisiging van Jezus (11)

De glorievolle geheimen (gele parel)
- De verrijzenis van Jezus (12)
- De nederdaling van de h. Geest (13)
   over Maria en de apostelen
- De tenhemelopneming van Maria (14
)

Slotgebeden en slotlied (15)

Heilige Jozef, Behoeder van de heilige Familie,

bescherm ons.

Heilige Aartsengel MichaŽl,

tegen de Machten van het Kwaad,

verdedig ons.

Alle engelen en heiligen,

     bid voor ons.

Moeder Gods, leer ons JA te zeggen aan de Heer,
Moeder Gods, elk moment van ons leven.
Moeder Gods, leer ons DANK te zeggen aan de Heer,
Moeder Gods, elk moment van ons leven.

 

Roger Matthys roger.matthys@skynet.be

Roger en Cecile Matthys
Kardinaal Sterckxlaan 29
B-1860 Oppem-Meise (BelgiŽ)
Tel: .. 32(0)2 270 08 99
Fax: ..32(0)2 269 77 51

FIAT Association associationfiat@skynet.be

Website: http://www.associationfiat.com

 

- Stichting Marypages -

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur:
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:
- 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiŽle hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN

 

 

 

 

 


Visitors: