Doopsel van Jezus

 

 

Feestdag: 8 januari 2017

Het Doopsel van Jezus of de Doop van de Heer is het feest dat in de Katholieke Kerk en de Anglicaanse Kerk de afsluiting van de kersttijd aangeeft.

Het feest gedenkt de doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. De evangelisten beschrijven hoe God bij deze doop openbaarde dat Jezus Zijn geliefde Zoon was.

De doop van Jezus wordt gevierd op de zondag na Driekoningen (6 januari), behalve in de Verenigde Staten, waar het feest gevierd wordt op de eerste zondag na de eerste zaterdag in januari. In de katholieke kalender van vůůr het Tweede Vaticaans Concilie wordt de doop van Jezus gevierd op 13 januari, 8 dagen na Driekoningen.

In de Katholieke Kerk is de eerste dag na de Doop van de Heer de eerste dag van de Tijd door het jaar. In de Anglicaanse Kerk valt de eerste normale dag van het jaar direct na Maria-Lichtmis.

In de Oosters-orthodoxe Kerk wordt het doopsel van Jezus gevierd onder de term Epifanie of beter Theofanie.

 

 

   

 

 

Bron Wikipedia:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doopsel_van_Jezus

 

- Stichting Marypages -

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur:
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:
- 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiŽle hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN

 

 

 


 

 

 

Bezoekers: