Koronka do Miłosierdzia Bożego

                

  

Pan Jezus powiedział Świętej Faustynie Kowalskiej:

"Nawet największy grzesznik, jeśli odmówi tę koronkę nawet tylko jeden raz, otrzyma łaskę od Mojego nieskończonego Miłosierdzia."

   

 Tę modlitwę odmawia się, używając paciorków Różańca

The Holy Rosary  

 

1.    Trzymaj krzyżyk w swojej dłoni i uczyń Znak Krzyża:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 2.   Odmów Ojcze nasz:

Ojcze nasz, który jesteś w Niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w Niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.  

 3.  Odmów Zdrowaś Mario:

Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

4.   Odmów Skład Apostolski:

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.  

5.   Na dużych paciorkach odmów następującą modlitwę:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.  

6.   Na małych paciorkach odmów następującą modlitwę:

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata.    

7.   Powtórz punkt 5 i 6 aż odmówisz cały cykl Różańca (5 dziesiątek).  

8.   Końcowa modlitwa, (odmów trzy razy):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. 

9.   Modlitwa nie obowiązująca:

Wieczny Boże, w Którym miłosierdzie jest nieskończone, a skarby łask nieprzebrane, spójrz na nas łaskawie i  pomnóż w nas miłosierdzie Twoje, abyśmy w trudnych chwilach nie poddawali się rozpaczy i ulegali zniechęceniu, ale z wielką ufnością poddawali się woli Twojej, która jest Miłością i samym miłosierdziem. Amen.

 

 

 

 

Proszę naciśnij tutaj, aby przeczytać Biografię
Świętej Marii Faustyny Kowalskiej

 

- Fundacja Marypages -  

Nasza fundacja ma za cel rozwój, rozszerzenie i utrzymanie stron Marypages, aby promować wiarę Rzymsko-Katolicką, a szczególnie Nabożeństwo do Naszej Błogosławionej Matki, Maryi.
Państwa wsparcie finansowe umożliwi realizację tych celów.
Marypages może przetrwać tylko z Państwa pomocą!
Pan/Pani może zostać darczyńcą naszej fundacji przez ofiarowanie przynajmniej 20 Euro rocznie. My wtedy zaoferujemy Panu/Pani:

§         Cudowny Medalik z wyjaśnieniem jego znaczenia.

Jeśli ofiaruje Pan/Pani 50 Euro lub więcej, wtedy otrzyma Pan/Pani piękny Różaniec z Lourdes.

Każdy dodatkowy dochód będzie przeznaczony na finansowanie projektów charytatywnych na bazie katolickiej. My jesteśmy zarejestrowani w Izbie Handlowej Flevoland pod numerem: 39100629.

Aby ofiarować pieniądze, proszę nacisnąć przycisk poniżej.
Niech Bóg Państwa błogosławi.

ONLINE DONATION

 

 


Visitors: