Christus Koning

 

Feestdag: 25 november 2018

Het feest van Christus Koning van het Heelal (Dominus Noster Iesus Christus Universorum Rex in het Latijn) of kortweg Christus Koning is een hoogfeest binnen de Katholieke Kerk dat eind november gevierd wordt, op de 34e en laatste zondag van het liturgisch jaar.

Het feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI naar aanleiding van de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicaea om tegen het laïcisme en atheïsme nadruk te leggen op de allesomvattende betekenis van het koningschap van Christus over de mens en de wereld. Pius XI wijdde de encycliek Quas Primas aan dit feest dat telkens het kerkelijk jaar afsluit. Christus koning is één van de vele verschillende namen van Jezus Christus.

Data van het hoogfeest :

  • 2009 : 22 november
  • 2010 : 21 november
  • 2011 : 20 november
  • 2012 : 25 november
  • 2013 : 24 november
  • 2014 : 23 november
  • 2015 : 22 november
  • 2016 : 20 november

Overigens is deze datum eenvoudig te bepalen: het hoogfeest van Christus Koning valt altijd op de zondag in de periode van 20 tot en met 26 november.
Deze zondag wordt gevolgd door de eerste zondag van de advent, het begin van het nieuwe kerkelijk jaar.

Achtergrond

De titel "koning" wordt in het Nieuwe Testament meermaals in verband gebracht met Jezus.[1] De term Christus Koning verwijst naar één van de drie Messiaanse functies van Jezus: Koning, Priester en Profeet. In het evangelie van Johannes zegt Jezus tegen Pontius Pilatus: "(...) ik ben koning. Met geen andere bestemming ben ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van de waarheid." (Joh. 18, 37).

Op het kruis hing boven het hoofd van Jezus het opschrift INRI, "Jezus van Nazareth, koning der Joden". Bij zijn geboorte vroegen de drie koningen ook naar de koning der Joden. Ook op andere plaatsen wordt deze term nog vermeld.

Inspiratie

Christus Koning is voor de katholieke actiegroepen en jeugdbewegingen een hoogdag. In het bijzonder voor de Chiro, die sterk is doordrongen van de Christus Koning-gedachte.
Na de invoering van de feestdag werden Heilig Hartbeelden ook als Koning afgebeeld, veelal voorzien van koninklijke attributen. Een klein aantal daarvan toont Christus zittend op een troon, zoals de beelden in Posterholt, Schijndel en Sibbe.


 

 

Bron Wikipedia:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christus_Koning_van_het_Heelal


 

- Stichting Marypages -

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur:
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:
- 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiële hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN

 


 

 

 

 

 

 

Bezoekers: