De Blijde Geheimen

(maandag en zaterdag)

 

1e Blijde Geheim
De Boodschap

De engel zei tot Maria: "U zult zwanger worden en een zoon krijgen, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal Zoon van de Allerhoogste God worden genoemd".
Lukas 1, 31-32

Boodschap van het geheim:
Nederigheid

 

 

2e Blijde Geheim
Het Bezoek

"U bent de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Gezegend is zij, die geloofde, dat God zou doen wat Hij zei".
Lukas 1, 42 & 45

Boodschap van het Geheim:
Naastenliefde - Liefdadigheid

 

 

3e Blijde Geheim
De geboorte van Jezus

Toen Maria en Jozef in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Zij bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. Zij wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe.
Lukas 2, 6-7

Boodschap van het Geheim:
Armoede - Liefde aan God

 

 

4e Blijde Geheim
De opdracht in de Tempel

Na de bevalling was Maria volgens de wet van Mozes veertig dagen onrein. Toen die tijd voorbij was, brachten Maria en Jozef Jezus naar Jeruzalem om het kind aan God op te dragen.
Lukas 2, 22

Boodschap van het Geheim:
Gehoorzaamheid - Opoffering

 

 

5e Blijde Geheim
Teruggevonden in de Tempel

Na drie dagen zoeken vonden ze Hem eindelijk. Hij zat in de Tempel tussen de godsdienstleraars en was heel serieus met hen aan het praten. Iedereen die Hem hoorde, verbaasde zich over Zijn verstand en Zijn uitspraken.
Lukas 2, 46-47

Boodschap van het geheim: Vreugde in het vinden van Jezus - IJver voor God

 

 

 

Zie ook:

 

De Droevige Geheimen

De Glorievolle Geheimen

De Geheimen van het Licht

 

 

 

- Stichting Marypages -

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur:
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:
- 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiŽle hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN