Heilige Blasius

Bisschop en Martelaar

(† 316)

 

Feestdag, 3 februari

De heilige Blasius is vooral bekend als de beschermheilige van hen, die lijden aan keelaandoeningen. Binnen de Katholieke kerk wordt in veel parochies op 3 februari na de mis de Blasiuszegen gegeven tegen keelziekten, waarbij de priester of de diaken twee, tijdens Maria Lichtmis gewijde, kaarsen (soms brandend) kruiselings voor iemands keel houdt. Hij wordt afgebeeld als bisschop met als attributen een boek en twee gekruiste kaarsen; soms ook met een hekel of kam. Voor hij onthoofd werd zou hij met een hekel gefolterd zijn.

Blasius werd geboren in een rijke en adellijke familie, waar hij als een Christen opgroeide. Hij werd bisschop van Sebaste, ArmeniŽ, in het begin van de vierde eeuw na Christus.

De Romeinse keizer Licinius, die eerst de christenen tolereerde, ging ze in het jaar 316 vervolgen. Het werd een tijd van vervolging van de katholieke kerk. Veel gelovigen vonden de marteldood, omdat zij hun liefde en geloof in Jezus Christus niet wilden opgeven. Blasius vluchtte naar de bergen en woonde in een grot. Zijn enige gezelschap waren wilde dieren, maar de bisschop werd snel vrienden met hen, genas hun wonden en zegende hen. Maar toen jagers van de keizer op jacht waren naar wilde dieren voor de arena, ontdekten zij Blasius in deze grot en namen hem gevangen. Blasius werd naar Agricolaus gebracht voor verdere ondervraging en aan een pilaar gebonden.

Er zijn veel verhalen over Blasius. Eťn ervan vertelt het volgende: toen Blasius naar de arena werd geleid om onthoofd te worden, zag hij onder de omstanders op straat een kind, dat visgraten had ingeslikt en dreigde te stikken. Blasius sprong weg van zijn bewakers, liep naar het kind toe en nam hem in een soort Heimlichgreep, of wat dan ook, en redde zijn leven. Hij keerde rustig terug naar zijn bewakers en werd kort daarna in de arena gedood door onthoofding. Hij is derhalve geassocieerd met keelproblemen.

De verering van deze heilige begon al op een vroeg tijdstip in Europa nl. in de negende eeuw, zoals blijkt uit de historisch materiaal over martelaren. Zo werd Blasius een van de meest populaire heiligen van de Middeleeuwen.
 

Patroonheilige: tegen keelziekten

 

 

 

- Stichting Marypages -

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur:
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:
- 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiŽle hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN

 

 

 


 

Visitors: