Bid en doe boete!

 

Het onophoudelijk verzoek van de Moeder Gods:

 • 1846 La Salette: “Als mijn volk zich niet onderwerpen wil, zal ik genoodzaakt zijn, de hand van mijn Zoon te laten gaan. Zij is zo zwaar en zo drukkend dat ik haar niet meer ophouden kan”.

 • 1858 Lourdes: "Bid God voor de zondaars. Boetvaardigheid; Boetvaardigheid; Boetvaardigheid!“

 • 1871 Pontmain: - op een bandarol – “Maar bid toch, kinderen, God zal u verhoren op korte termijn. Mijn Zoon laat zich verbidden”.

 • 1917 Fatima: “Bid dagelijks de Rozenkrans ter ere van O.L. Vrouw van de Rozenkrans teneinde de vrede in de wereld te verkrijgen en het einde van de oorlog”. “Bid, bid veel en offer u voor de zondaars. Bedenk dat vele zielen naar de hel gaan, omdat er niemand is die voor hen bidt en offert”.

 • 1932 Beauraing: Bid, bid veel; bid altijd; Bemint gij Mijn Zoon? Bemint gij mij? Offert u dan voor mij op”.

 • 1933 Banneux: “Ik ben de Moeder van de Verlosser, Moeder van God. Bid veel”.

 • 1940 Heede: “Bid, kinderen! Blijf godvrezend en vroom; bid vaak de Rozenkrans”.

 • 1945 Amsterdam: “Blijven bidden (de Rozenkrans), geheel de wereld!”

 • 1946 Pfaffenhofen: “Bid en offer voor de zondaars; Bid de Rozenkrans!”

 • 1946 Espis (Fr.) “Als er genoeg gebeden wordt, komt het einde van de wereld niet onmiddellijk. Er zal een vernieuwing komen zonder weerga. Zo niet, dan zal er strijd ontstaan om dingen van niets en komt het einde van de wereld op korte ter- mijn”.

 • 1947 Tre Fontane: “Men moet veel bidden; dagelijks de Rozenkrans voor de be- kering van de zondaars en ongelovigen en voor de eenheid onder de christenen”.

 • 1947 L’Ile Bouchard: “Ik ben niet gekomen om wonderen te bewerken, maar om te vragen, voor Frankrijk te bidden”

 • 1955 Amsterdam: “Gij zult uw kinderen weer leren te bidden, zoals de Vrouwe van alle volkeren u leert bidden Haar gebed... Leer uw kinderen dit gebed. Breng uw kinderen terug tot het offer; breng uw volkeren terug tot het offer”.

 • 1961 Garabandal: “Er moet veel geofferd worden; er moet veel boete worden gedaan.

 • 1965 Garabandal: “Gij moet u nog meer opofferingen getroosten en denken aan het Lijden van Jezus”.

 

 

 

 

- Stichting Marypages -

De stichting Marypages is met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur:
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:
- 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiële hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN

 

 

 


 

Visitors: