Apostelen/Discipelen

 

Wie zijn de twaalf apostelen?

De oorspronkelijke twaalf discipelen/ apostelen worden in Matteüs 10,2-4 genoemd:

 1. Petrus (Simon Petrus)
 2. Andreas (broer van Simon Petrus)
 3. Bartholomeus
 4. Fillipus
 5. Jakobus (de Mindere, zoon van Alfeüs)
 6. Jakobus (de Meerdere, zoon van Zebedeüs, broer van Johannes)
 7. Johannes (zoon van Zebedeüs, broer van Jakobus de Meerdere)
 8. Judas Taddeüs (ook wel Judas Lebbeüs genoemd, broer van Jakobus de Mindere)
 9. Mattheüs
 10. Simon Zeloot (de Zeloot of de IJveraar)
 11. Thomas
 12. Judas Iskariot.

Nadat Judas Jezus had verraden heeft hij zelfmoord gepleegd. Door de overgebleven elf apostelen wordt Mattias aangesteld als opvolger van Judas (Hand. 1,20-26), met wie de twaalf weer compleet zijn. Niet alle bijbelgeleerden zijn het hier mee eens en zien Mattias als een ‘ongeldig’ lid van de twaalf en menen dat in zijn plaats Paulus Gods keuze was om Judas Iskariot als de twaalfde apostel te vervangen.
 

 

 

- Stichting Marypages -

 

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur:
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:
- 1x per jaar de nieuwsbrief van de Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiële hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN

 

 

 

 

 

Bezoekers: