Zondag - 3 december 2017
Eerste zondag van de Advent

De eerste kaars van de adventskrans wordt aangestoken

Gebed bij de eerste adventskaars:

Heer onze God,
wij laten een eerste adventskaars branden.
Want uw licht breekt door in al wat klein en kwetsbaar is.
Maak onze geest en zintuigen oplettend
en leer ons onze waakzaamheid aan te scherpen
om te zien wat er rondom ons gebeurt:
hoe armen armer worden,
hoe wie geen kennis heeft in een spiraal van twijfel kan terecht komen.
Versterk onze goedheid en verhoog onze inzet voor mensen in nood.
Amen.

 

Zondag - 10 december 2017
Tweede zondag van de Advent

De tweede kaars van de adventskrans wordt aangestoken

Gebed bij de tweede adventskaars:

Heer onze God,
Gij die namen draagt
vol van verlangen:
'Ik zal er zijn voor u'
'Twijgje aan de stronk van Jesse',
' Bevrijder van IsraŽl',
'Gordel van gerechtigheid',
'Die de kleinen recht verschaft',
'Wolf en lam tezamen'
'Emmanuel, God met ons'.
Al die mooie lieve sterke namen.
Wilt Gij weldra geboren worden in ons?

Gij die zijt
die Ene die op ons wacht,
toekomst en vooruitzicht,
hoop op beter leven.
Daal af dan uit Uw hoogte
en kom ons tegemoet.
Wees dauw van gerechtigheid op ons hoofd,
brood van vrede in onze handen,
een bekertje verbondenheid in ons midden
Dat wij eindelijk geboren worden uit U.

Woon in ons, beweeg in ons,
als een Kind dat leven wil.
Kom in ons duister aan het licht.
Dat wij doen Uw Naam,
Dat wij er zijn, nabij,
dat wij zelf ook durven afdalen en bevrijden.
Wees honger en dorst in ons
naar vrede en gerechtigheid...
Amen.

 

Zondag - 17 december 2017 
Derde zondag van de
Advent

De derde kaars van de adventskrans wordt aangestoken

Gebed bij de derde adventskaars:

 

Heer onze God,
in de wereld van vandaag roept Gij ons
om getuigen te zijn van het licht.
De derde kaars die wij aansteken
is de kaars van onze solidariteit en betrokkenheid.
Vervul ons met aandacht
voor de minste medemens,
en help ons te geloven
dat, waar mensen elkaar dragen,
Gij midden onder ons aanwezig zijt.
Amen.

 

Zondag 24 december 2017
Vierde zondag van de
Advent

De vierde kaars van de adventskrans wordt aangestoken

Gebed bij de vierde adventskaars:

Heer onze God,
in de vierde kaars van de adventskrans
leggen wij ons ja-woord
als antwoord op Uw vraag
om in ons geboren te worden.
Wij bidden dat Uw Naam 'Ik zal er zijn'
zichtbaar wordt in het werk van onze handen,
en verstaanbaar in de woorden die wij spreken.
Zo kan Uw licht groeien in ons midden,
van dag tot dag, alle dagen van ons leven.
Amen.

 

Maandag 25 december 2017 
Kerstmis

 

 

 

- Stichting Marypages -

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur:
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:
- 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiŽle hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN

 

 

 

 

 

Bezoekers: