Aartsengelen

       

 

Feestdag Heilige Michael, Gabriel en Raphael: 29 september

Aartsengel is de benaming van een aantal engelen die een bijzondere plaats innemen. Ze komen voor in het jodendom, het christendom en de islam. De voornaamste aartsengelen zijn MichaŽl, GabriŽl, RafaŽl en UriŽl. Het woord aartsengel komt uit het Grieks: Αρχάγγελος, ArchŠngelos, "opperboodschapper". De meeste namen van aartsengelen eindigen op el, een verwijzing naar (de naam van) God.

Geschiedenis van het concept

Tijdens en na de Babylonische ballingschap ontwikkelde het JudaÔsme zich steeds meer naar monotheÔsme. Hiermee werd de afstand tussen JHWH en de individuele mens steeds groter en ontstond de behoefte de krachten die zij in het leven ondervonden, op een andere wijze te personifiŽren. Onder invloed van het Babylonische en vooral Perzische geloofssystemen ontwikkelde zich een uitgebreide angelologie, waarbij een steeds verder uitgewerkt systeem van hemelse functionarissen God assisteerden en klaarstonden om Zijn bevelen op te volgen. Langzamerhand ontwikkelde deze hemelse regering zich naar het patroon van een aardse regering, namelijk het indrukwekkende en goed georganiseerde Perzische hof. Uit de boeken die niet werden toegelaten tot de canonieke van de Hebreeuwse Bijbel, blijkt dat de Joden kennelijk geloofden in het bestaan van zeven aartsengelen (zie verderop). Deze zijn waarschijnlijk afgeleid van de Perzische zeven "amsjaspands" of "amesja spentas", de zeven goddelijke wezens die tot het gevolg van de hoogste god Ahoera Mazda behoorden of de Babylonische "ighigs" of "igigi", de zeven planetengeesten.

Aartsengelen bekend in Bijbel en Koran

Het woord "aartsengel" komt niet in de Hebreeuwse Bijbel voor, ook niet in de uitgebreidere Griekse versie, de Septuagint. In het Nieuwe Testament wordt het woord "aartsengel" twee maal gebruikt, in I Tessalonicenzen 4:16 en in Judas vers 9.
De Koran kent een aantal bijzondere engelen, die veelal als boodschapper fungeren. Sommige daarvan komen ook in de Bijbel voor. Ook in de islam worden engelen gezien als geschapen wezens en worden ze niet vereerd of aanbeden, omdat alleen God vereerd of aanbeden mag worden.

MichaŽl / Micha'il

In het oudtestamentische boek DaniŽl wordt aangekondigd dat MichaŽl IsraŽl in de eindtijd zal bijstaan. In het boek Openbaring is hij de leider van de goddelijke heerscharen (legertroepen) die strijd voeren met Satan. Hij wordt vaak afgebeeld met een zwaard in de hand.

Binnen het JudaÔsme wordt op basis van een lezing van Deuteronomium 32:8 soms aangenomen dat elk van de 70 in Genesis genoemde volken een "beschermengel" toegewezen kreeg, die de belangen van het toegewezen volk diende te verdedigen. MichaŽl zou de beschermengel van IsraŽl zijn en daarmee buitengewoon belangrijk en machtig. Deze gedachte komt ook terug in DaniŽl 10:13 waar een engel tegen DaniŽl zegt: "Maar de vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij eenentwintig dagen tegengehouden voordat MichaŽl, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot". De "vorst van het Perzische koninkrijk" duidt de beschermengel van PerziŽ aan en wordt in macht en kracht overschaduwd door MichaŽl, "een van de voornaamste vorsten".

In de islam is hij bekend als Mikal of Mika'il, en speelt hij eveneens een krijgshaftige rol; hij zou het opgenomen hebben tegen Satan. Mika'il gaat volgens de leer van de islam over de natuur.

GabriŽl / Djibriel

GabriŽl kondigde de geboorte van Johannes de Doper aan, en later, aan Maria, de geboorte van Jezus Christus. Deze laatste aankondiging wordt ook wel de annunciatie genoemd. Maar ook in het Oude Testament komen we hem tegen in het boek DaniŽl, waar hij deze profeet openbaringen geeft over de eindtijd.

Hij is in de islam bekend als Djibriel, door wiens stem God zich aan Mohammed zou hebben geopenbaard. Djibriel begeleidde de profeet op zijn reis naar de hemel. Djibriel (of in de Turkse spelling: Cebrail) is de boodschapper tussen God en de profeten. Deze engel wordt in de islam als de belangrijkste van de Engelen beschouwd.

RafaŽl

In het boek Tobit stelt RafaŽl zich als volgt voor: "Ik ben RafaŽl, een van de zeven engelen die in de nabijheid van de troon van de Heer verkeren.'" Vanwege zijn rol in dit boek is RafaŽl de beschermheilige van de reizigers en staat hij ook als de genezer bekend. Voor protestanten is dit echter een apocrief boek.

In de islam staat deze engel bekend onder de naam Israfil. Volgens het islamitisch geloof zal deze engel voor de Dag des oordeels op zijn bazuin blazen om het sterven en de wederopstanding in te luiden.


 

Bron Wikipedia:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aartsengel

 

 

- Stichting Marypages -

 

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur:
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:
- 1x per jaar de nieuwsbrief van de Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiŽle hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN

 

 

 

 

 

Visitors: