De twaalf artikelen van het geloof

 

 1. Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.

 2. En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer,

 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,

 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,

 5. die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,

 6. die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,

 7. van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

 8. Ik geloof in de heilige geest,

 9. de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen,

 10. de vergiffenis van de zonden,

 11. de verrijzenis van het lichaam,

 12. het eeuwig leven.
  Amen.

 

 

 

- Stichting Marypages -

 

De stichting Marypages is  met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).


De stichting heeft ten doel: het instand houden, onderhouden en uitbreiden van de Internet homepage “Marypages” om het Rooms-Katholieke geloof te promoten, waarbij de nadruk ligt op de Maria-devotie. Resterende verkrijgingen en baten zullen ten goede komen van goede doelen op Rooms-Katholieke grondslag.Ingeschreven Kamer van Koophandel Flevoland, onder nummer: 39100629

Donateur:
U bent al donateur van de stichting voor minimaal € 20,- per jaar
U heeft dan recht op:
- 1x de nieuwsbrief van de Stichting Marypages
- 1 wonderdadige medaille

Bij een donatie van minimaal € 50,--  krijgt u bovendien 1 prachtige rozenkrans uit Lourdes toegestuurd. In de rozenkrans is een druppel heilig water van de bron in Lourdes verwerkt.

Uw financiŽle hulp is essentieel voor het voortbestaan van Marypages.
Als u een donatie wilt doen, klik dan alstublieft op de knop "online doneren" hieronder.

ONLINE DONEREN

 

 

 

 

 

Visitors: